Γραφείο του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς

Το Γραφείο Διευθύνοντος έχει ως αντικείμενο:

  1. Τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών, απλής και εμπιστευτικής.
  2. Την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και του Αρχείου της εμπιστευτικής αλληλογραφίας.
  3. Τη μέριμνα για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με κώδικες και συγγράμματα νέων εκδόσεων.