ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22.05.2021
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 613 2104522856 2132157246
Γραφείο 610 2104522826 2132157210
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 608 2104286597 2132157198
Γραφείο 603 2104522866 2132157193
Γραφείο 609 2104522535 2132157199
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αγγελίνα Ζαβιτσάνου – Γραφείο 612 2104522513 2104522856
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κωνσταντίνα Ζαρίφη – Γραφείο 611 2104522532 2132157201
Σωτηρία Μορφόγλου – Γραφείο 611 2104522513
Βασιλική Ζαφείρη – Γραφείο 611 FAX: 2104280000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Μιχάλης Στεφανουδάκης – Γραφείο 602 2104538673 2132157192
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Μιχάλης Αυγουλής
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αγγελική Θεοδωροπούλου 2132157194 2132157244
Γεώργιος Μαντζιαβράς FAX: 2104525298
Αριστέα Καβαλλιέρου 2104524491
Αγγελική Παπούλια
Ρουμπίνη Φέλλα
Ουρανία Καλαϊδοπούλου
Σπυριδούλα Σύρμα 2104525289 2132157197
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ-ΜΟΔ-ΜΟΕΦ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αθανασία Δουκάκη 2104525289 2132157197
Σοφία Καράμπελα FAX: 2104525289
Μιχαήλ Μοχιανάκης – Γραφείο 601 2104525296 2132157191
Αναστασία Καπουσούζογλου – Γραφείο 601 FAX: 2104525296
Βασιλική Αγγέλη – Γραφείο 601
Ευθυμία Παναγοπούλου 2132157196
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ – ΤΡΙΜΕΛΕΣ – ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Βασιλική Ρούμπα 2132157195 2104582159
Πέτρος Δριδάκης FAX: 2104525297
Αναστασία Παπαδοπούλου
Ειρήνη Μπάρλα 2132157196
Μαργαρίτα Ζήμερα