ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09.02.2023
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 613 2104522856 2132157246
Γραφείο 610 2104522826 2132157210
ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 608 2104286597 2132157198
Γραφείο 603 2104522866 2132157193
Γραφείο 609 2104522535 2132157199
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 612 2104522513 2104522856
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 611 2104522532 2132157201
Γραφείο 611 2104522513
Γραφείο 611 FAX: 2104280000
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 602 2104538673 2132157192
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 613
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος 2132157194 2132157244
Γεώργιος Μαντζιαβράς FAX: 2104525298
Ουρανία Καλαϊδοπούλου 2104524491
Αγγελική Παπούλια 2104525289
Γραφείο 607 2104525289 2132157197
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ-ΜΟΔ-ΜΟΕΦ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γραφείο 607 2104525289 2132157197
Γραφείο 607 FAX: 2104525289
Γραφείο 601 2104525296 2132157191
Γραφείο 601 FAX: 2104525296
Γραφείο 601
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ – ΤΡΙΜΕΛΕΣ – ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος – Γραφείο 605 2132157195
Γραφείο 605 2104582159 FAX: 2104525297
Γραφείο 605
Γραφείο 606 2132157196
Γραφείο 606