Ορθή επανάληψη ως προς την δικάσιμο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά στις 16.02.2021

Στις 16-2-2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας πιν. 1. ΤΕΠ 20-413, 2. ΤΕΠ 18-41 και 3. ΤΕΠ 19-194.

Διαβάστε περισσότερα Ορθή επανάληψη ως προς την δικάσιμο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά στις 16.02.2021

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, 19.02.2021 & 26.02.2021

Στις 19/2/2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθεί η υπόθεση: ΟΥΣΙΑΣ πιν. 1 (ΜΕΚ 20-74). Στις 26/2/2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις: ΤΥΠΙΚΗ πιν.0.1…

Διαβάστε περισσότερα Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, 19.02.2021 & 26.02.2021

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά, 15.02.2021 & 16.02.2021

Στις 15/2/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά θα εισαχθούν 4 τυπικές αιτήσεις (ακυρώσεις λιπενορκίας) και στις 16/2/2021 στο ίδιο Δικαστήριο 1 τυπική αίτηση (ακύρωση λιπενορκίας).

Διαβάστε περισσότερα Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά, 15.02.2021 & 16.02.2021

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, 12.02.2021

Στις 12/02/2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις: ΤΥΠΙΚΕΣ πιν.0.1 (αρ. αίτ.1/2021) πιν.0.2 (αρ. αίτ.2/2021) ΟΥΣΙΑΣ πιν. 1 (ΜΕΚ 20-22) πιν. 2 (ΜΕΚ 18-84)

Διαβάστε περισσότερα Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά, 12.02.2021

Πενταμελές Εφετείο Πειραιά, Δικάσιμος 10.02.2021

Στις 10/2/2021 στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιά θα συζητηθούν μόνο τρεις υποθέσεις ουσίας πιν.1 ΠΕΚ20-45, πιν3 ΠΕΚ20-35 και πιν4 ΠΕΚ20-43 και τέσσερις τυπικές οι 0.2, 0.3, 0.4 & 0.5.

Διαβάστε περισσότερα Πενταμελές Εφετείο Πειραιά, Δικάσιμος 10.02.2021

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά Δικάσιμος 09.02.2021

Στις 9/2/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν μόνο έξι ποινικές υποθέσεις ουσίας συγκεκριμένα οι: πιν.5 ΤΕΚ20-167, πιν8 ΤΕΚ09-332, πιν9 ΤΕΚ20-3, πιν10 ΤΕΚ20-428, πιν12 ΤΕΚ20-182 & πιν20 ΤΕΚ19-192 και…

Διαβάστε περισσότερα Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά Δικάσιμος 09.02.2021

Εκθέματα ΤΕΠ για 08.02.2021 και 09.02.2021

Εκδικάζονται για την δικάσιμο της Δευτέρας 08.02.2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιά οι ακόλουθες υποθέσεις: 1 - ΤΕΠ19-176 2 - ΤΕΠ18-639 3 - ΤΕΠ17-589 4 - ΤΕΠ18-661 5 - ΤΕΠ20-135…

Διαβάστε περισσότερα Εκθέματα ΤΕΠ για 08.02.2021 και 09.02.2021

Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά Δικασίμου 05.02.2021

Στις 5/2/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των  Πειραιά θα εισαχθούν μόνο οι παρακάτω τρεις ποινικές υποθέσεις ουσίας: πιν.1 ΤΕΚ20-314, πιν.2 ΤΕΚ16-39 & πιν.8 ΤΕΚ15-143.

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά Δικασίμου 05.02.2021

Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς, 02.02.2021

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς θα εισαχθούν προς εκδίκαση την Τρίτη 02.02.2021 οι εξής ποινικές δικογραφίες: Α/Α Πινακίου: 1 - Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 20-166 Α/Α Πινακίου: 1.1 - Αριθμός Δικογραφίας:…

Διαβάστε περισσότερα Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς, 02.02.2021