ΤΕΠ, ΜΟΔ, 14.06.2021, 15.06.2021

Στις 14/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από την ΤΕΠ 20-96. Στις 15/6/2021 στο Τριμελές ΕφΕτείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός…

Διαβάστε περισσότερα ΤΕΠ, ΜΟΔ, 14.06.2021, 15.06.2021

ΤΕΠ, 08.06.2021

Στις 8/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από τις υπ' αριθμ. ΤΕΠ 18-58 ΚΑΙ ΤΕΠ 20-88.

Διαβάστε περισσότερα ΤΕΠ, 08.06.2021

Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 11.06.2021

Στις 11/6/2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις: ΟΥΣΙΑΣ:     πιν. 1 (ΜΕΚ 20-122) πιν. 2 (ΜΕΚ 20-111) πιν. 3 (ΜΕΚ 20-97) πιν. 4 (ΜΕΚ 20-195) πιν.…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 11.06.2021

Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, δικασίμου 08.06.2021

Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 08.06.2021 θα συζητηθούν έξι υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ21-41 (πιν.1), ΤΕΚ20-397 (πιν.3), ΤΕΚ11-234 (πιν.5), ΤΕΚ08-107 (πιν.6), ΤΕΚ20-167 (πιν.7) & ΤΕΚ18-107 (πιν.20) καθώς και τρεις τυπικές αιτήσεις…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, δικασίμου 08.06.2021

Έκθεμα Τριμελούς Κακ/των Πειραιά, δικάσιμος 01.06.2021

Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά την 01.06.2021 θα συζητηθούν τέσσερις υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ20-338 (πιν.1), ΤΕΚ20-66 (πιν.2), ΤΕΚ11-293 (πιν.11) & ΤΕΚ17-69 (πιν.16) καθώς και μία τυπική αίτηση η 0.1.

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Κακ/των Πειραιά, δικάσιμος 01.06.2021

Έκθεμα Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά, δικάσιμος 02.06.2021

Στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιώς στις 02.06.2021 θα συζητηθούν δύο υποθέσεις ουσίας ΠΕΚ21-20 (πιν.2) και ΠΕΚ20-16 (πιν.3) καθώς και πέντε τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.5.

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά, δικάσιμος 02.06.2021

Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 28.05.2021

Στις 28.05.2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις: ΤΥΠΙΚΕΣ:   πιν. 0.1 (αρ. αίτ.3/2021) πιν. 0.2 (αρ. αίτ.4/2021) πιν. 0.3 (αρ. αίτ.5/2021) ΟΥΣΙΑΣ:     πιν. 1 (ΜΕΚ 20-114)…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 28.05.2021

Έκθεμα Τριμελούς Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 25.05.2021

Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 25.05.2021 θα συζητηθούν 11 υποθέσεις ουσίας : ΤΕΚ20-297 (πιν.1), ΤΕΚ20-251 (πιν.2), ΤΕΚ20-227 (πιν.3), ΤΕΚ20-230 (πιν.4), ΤΕΚ19-132 (πιν.5), ΤΕΚ17-101 (πιν.9), ΤΕΚ17-30 (πιν.10), ΤΕΚ18-17 (πιν.11), ΤΕΚ19-146…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 25.05.2021