Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, 22.06.2021

Στις 22.06.2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν 11 υποθέσεις ουσίας : ΤΕΚ17-68 (πιν1), ΤΕΚ20-147 (πιν2), ΤΕΚ15-116 (πιν3), ΤΕΚ20-68 (πιν4), ΤΕΚ09-256 (πιν5), ΤΕΚ19-238 (πιν6), ΤΕΚ14-122 (πιν7), ΤΕΚ17-25 (πιν14), ΤΕΚ20-208…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, 22.06.2021

Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, δικάσιμος 25.06.2021

Στις 25.06.2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις: ΤΥΠΙΚΕΣ:   πιν. 0.1 (αρ. αίτ.5/2021) πιν. 0.2 (αρ. αίτ.14/2021) πιν. 0.3 (αρ. αίτ.23/2021) πιν. 0.4 (αρ. αίτ.24/2021) πιν.…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, δικάσιμος 25.06.2021

Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 18.06.2021

Στις 18/6/2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις: ΤΥΠΙΚΕΣ  πιν.0.1 (αρ. αίτ.22/2021) ΟΥΣΙΑΣ   πιν. 1 (ΜΕΚ 20-155) πιν. 2 (ΜΕΚ 20-185) πιν. 6 (ΜΕΚ 20-52) πιν.…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 18.06.2021

Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, δικάσιμος 15.06.2021

Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 15.06.2021 θα συζητηθούν οι ακόλουθες δεκατρείς ποινικές υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ 16-4 (πιν.1), ΤΕΚ18-131 (πιν.2), ΤΕΚ20-435 (πιν.5), ΤΕΚ12-215 (πιν.6), ΤΕΚ20-11 (πιν.7), ΤΕΚ20-12 (πιν.8), ΤΕΚ20-10 (πιν.9),…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, δικάσιμος 15.06.2021

ΤΕΠ, ΜΟΔ, 14.06.2021, 15.06.2021

Στις 14/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από την ΤΕΠ 20-96. Στις 15/6/2021 στο Τριμελές ΕφΕτείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός…

Διαβάστε περισσότερα ΤΕΠ, ΜΟΔ, 14.06.2021, 15.06.2021

ΤΕΠ, 08.06.2021

Στις 8/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από τις υπ' αριθμ. ΤΕΠ 18-58 ΚΑΙ ΤΕΠ 20-88.

Διαβάστε περισσότερα ΤΕΠ, 08.06.2021

Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 11.06.2021

Στις 11/6/2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις: ΟΥΣΙΑΣ:     πιν. 1 (ΜΕΚ 20-122) πιν. 2 (ΜΕΚ 20-111) πιν. 3 (ΜΕΚ 20-97) πιν. 4 (ΜΕΚ 20-195) πιν.…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, Δικάσιμος 11.06.2021

Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, δικασίμου 08.06.2021

Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 08.06.2021 θα συζητηθούν έξι υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ21-41 (πιν.1), ΤΕΚ20-397 (πιν.3), ΤΕΚ11-234 (πιν.5), ΤΕΚ08-107 (πιν.6), ΤΕΚ20-167 (πιν.7) & ΤΕΚ18-107 (πιν.20) καθώς και τρεις τυπικές αιτήσεις…

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πειραιά, δικασίμου 08.06.2021

Έκθεμα Τριμελούς Κακ/των Πειραιά, δικάσιμος 01.06.2021

Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά την 01.06.2021 θα συζητηθούν τέσσερις υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ20-338 (πιν.1), ΤΕΚ20-66 (πιν.2), ΤΕΚ11-293 (πιν.11) & ΤΕΚ17-69 (πιν.16) καθώς και μία τυπική αίτηση η 0.1.

Διαβάστε περισσότερα Έκθεμα Τριμελούς Κακ/των Πειραιά, δικάσιμος 01.06.2021