Στις 29/3/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν οι υπ’ αριθμ. πινακίου 4. ΤΕΠ 19-411, 5. ΤΕΠ 18-356 και 7. ΤΕΠ 20-187 πινακίου υποθέσεις ουσίας καθώς και μία τυπική αίτηση ΤΕΠ19-400.