Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς θα εισαχθούν προς εκδίκαση την Τρίτη 02.02.2021 οι εξής ποινικές δικογραφίες:

Α/Α Πινακίου: 1 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 20-166

Α/Α Πινακίου: 1.1 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 17-639

Α/Α Πινακίου: 1.2 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 20-208

Α/Α Πινακίου: 2 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 20-159

Α/Α Πινακίου: 3 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 19-431

Α/Α Πινακίου: 4 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 19-14

Α/Α Πινακίου: 5 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 20-288

Α/Α Πινακίου: 6 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 20-142

Α/Α Πινακίου: 7 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 20-139

Α/Α Πινακίου: 0.1 – Αριθμός Δικογραφίας: ΤΕΠ 19-538

Α/Α Πινακίου: 0.2