Στις 13/4/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των  θα εισαχθούν οι υπ΄αριθμ. ΤΕΠ 18-787, ΤΕΠ 19-311 ΤΕΠ 17-776 ΚΑΙ ΤΕΠ 19-314.
Στις 13/4/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εισαχθούν μία τυπική αίτηση και δύο υποθέσεις ουσίας με αριθμό ΜΟΔ 20-42 ΚΑΙ ΜΟΔ 17-2.