Οι ποινικές υποθεσεις που θα εισαχθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των Πειραιά στις 8-3-2021 είναι οι κάτωθι:
1.ΤΕΠ18-463,

2.ΤΕΠ20-447,

3.ΤΕΠ18-654 ΚΑΙ

4.ΤΕΠ17-748