Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 8/12/2020 θα εισαχθούν τα πινάκια 0.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις 8/12/2020 θα εισαχθεί το πινάκιο 1 και τυπικές 0.1.

Το ΜΟΔ στις 8/12/2020 αποσύρεται.