Στις 31-5-2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από τις ΤΕΠ 20-384, ΤΕΠ 20-306, ΤΕΠ 20-227 και ΤΕΠ 20-55.