ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ
11/5/2021 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

1.ΤΕΠ21-63,2.ΤΕΠ18-808, 3.ΤΕΠ17-589,4.ΤΕΠ18-299, 6.ΤΕΠ19-104,
7.ΤΕΠ19-239, 8.ΤΕΠ19-231