Στις 11.05.2021 θα συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά πέντε υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ19-75 (πιν.1), ΤΕΚ20-14 (πιν.4), ΤΕΚ20-15 (πιν.5), ΤΕΚ20-9 (πιν.6) & ΤΕΚ19-284 (πιν.21) καθώς και δύο τυπικές αιτήσεις οι 0.1 και 0.2.