Στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά στις 13.04.2021 θα συζητηθούν πέντε ποινικές υποθέσεις ουσίας: ΤΕΚ19-177 (πιν.1), ΤΕΚ19-16 (πιν.2), ΤΕΚ07-480 (πιν.4), ΤΕΚ11-171 (πιν.12) & ΤΕΚ15-116 (πιν.16) καθώς και μία τυπική η 0.1.