Στο Πενταμελές Εφετείο  Πειραιά στις 14.04.2021 θα συζητηθούν μία ποινική υπόθεση ουσίας ΠΕΚ15-22 (πιν.1) καθώς και πέντε τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.5.