Στις 28.05.2021 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά θα εισαχθούν οι ακόλουθες υποθέσεις:

ΤΥΠΙΚΕΣ:   πιν. 0.1 (αρ. αίτ.3/2021)

πιν. 0.2 (αρ. αίτ.4/2021)

πιν. 0.3 (αρ. αίτ.5/2021)

ΟΥΣΙΑΣ:     πιν. 1 (ΜΕΚ 20-114)

πιν. 2 (ΜΕΚ 20-103)

πιν. 7 (ΜΕΚ 16-291)

πιν. 8 (ΜΕΚ 16-246)

πιν. 9 (ΜΕΚ 18-403).