Στις 25/5/2021 θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας οι υπ΄αριθμ. ΤΕΠ 19-310, ΤΕΠ17-292, ΤΕΠ 20-155, ΤΕΠ 17-658, ΤΕΠ 20-384, ΤΕΠ 19-383, ΤΕΠ 20-117, ΤΕΠ 19-363, ΤΕΠ 20-306, ΤΕΠ 20-227, ΚΑΙ ΤΕΠ 19-256.