Στις 23/3/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας με αριθμό ΤΕΠ20-27, ΤΕΠ19-194 ΚΑΙ ΤΕΠ20-413.