Στις 6/4/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν για συζήτηση οι υπ΄αριθμ. ΤΕΠ 20-418, ΤΕΠ 21-43 ΤΕΠ 18-478 ΤΕΠ 20-414 ΚΑΙ ΤΕΠ 15-201 υποθέσεις ουσίας.

Στις 9/4/2021 στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο δεν θα εισαχθεί καμία υπόθεση ουσίας.