Στις 5/4/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των δεν θα εισαχθεί καμία τυπική υπόθεση και θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας με αριθμ. ΤΕΠ19-2610, ΤΕΠ 20-249, ΤΕΠ 20-136, ΤΕΠ 19-386, ΤΕΠ 20-399.