Στις 1/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από τις ΤΕΠ 18-438 ΚΑΙ ΤΕΠ 17-304