Στις 22/3/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθεί μόνο μία υπόθεση ουσίας η υπ΄αριθμ. πινακίου 1 με ΤΕΠ 15-70.