Στις 16/3/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν μόνο τρεις υποθέσεις ουσίας οι υπ΄αριθμ. ΤΕΠ 19-16, ΤΕΠ 18-285 και ΤΕΠ 19-456.