Στις 23/2/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθεί μόνο η υπόθεση ουσίας με αριθμό πινακίου 2 και αριθμό δικογραφίας ΤΕΠ19-539.