Στις 15/12/2020 στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων θα συζητηθούν τα πινάκια από 1 έως 7 και η τυπική αίτηση 0.1.