Στις 9/2/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακ/των Πειραιά θα συζητηθούν μόνο έξι ποινικές υποθέσεις ουσίας συγκεκριμένα οι: πιν.5 ΤΕΚ20-167, πιν8 ΤΕΚ09-332, πιν9 ΤΕΚ20-3, πιν10 ΤΕΚ20-428, πιν12 ΤΕΚ20-182 & πιν20 ΤΕΚ19-192 και μόνο η τυπική 0.1.