Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 έχουν εισαχθεί για εκδίκαση οι παρακάτω τρεις ποινικές υποθέσεις ουσίας με στοιχεία: ΤΕΚ10-284, ΤΕΚ14-165 & ΤΕΚ07-54 καθώς και όλες οι τυπικές από 0.1 ως 0.6.