Στις 24/5/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθεί μία τυπική αίτηση και από τις υποθέσεις ουσίας θα εισαχθούν όλες εκτός από την υπ΄αριθμ. ΤΕΠ 19-586.