Στις 8/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από τις υπ’ αριθμ. ΤΕΠ 18-58 ΚΑΙ ΤΕΠ 20-88.