Στις 14/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από την ΤΕΠ 20-96.
Στις 15/6/2021 στο Τριμελές ΕφΕτείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από την ΤΕΠ 20-95.
Στις 14/6/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εισαχθούν και οι δύο υποθέσεις ουσίας.
Στις 15/6/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εισαχθεί μόνο μία υπόθεση ουσίας η υπ΄αριθμ. ΜΟΔ 20-37.