ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-3-2021 ΣΤΟ ΤΕΠ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

2. ΤΕΠ19-468
3. ΤΕΠ19-116
3. ΤΕΠ19-463
ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΤΕΠ20-446 (ΑΒΑΙΤ 12/2021)