Την Τρίτη 19/01/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα εισαχθούν μόνο οι τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.2.

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στις 19/01/2021 θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας: πιν. 1 ΤΕΠ 19-15, πιν 1.1 ΤΕΠ 15-737, πιν. 1.2 ΤΕΠ 15-376, πιν. 2 ΤΕΠ 18-694, πιν. 3 ΤΕΠ 19-466, πιν. 4 ΤΕΠ19-103, πιν. 5 ΤΕΠ 18-514, πιν. 6
ΤΕΠ 19-625, πιν. 7 ΤΕΠ 19-400, πιν. 8 ΤΕΠ 19-92, πιν. 9 ΤΕΠ 19-476.