Στις 26/01/2021 στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας: πιν. 11 ΤΕΚ13-116, πιν. 19 ΤΕΚ 20-46 και οι τυπικές από 0.1 έως 0.3.

Στις 26/01/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας: πιν. 1 ΤΕΠ18-463, πιν. 1.1 ΤΕΠ 18-92, πιν. 1.2 ΑΙΤ 134-2020, πιν. 2 ΤΕΠ19-17, πιν. 3 ΤΕΠ17-531 ,πιν. 4 ΤΕΠ19-62, πιν. 5 ΤΕΠ18-749, πιν.
8 ΤΕΠ19-316, πιν. 9 ΤΕΠ19-315 και η τυπική 0.1.

Στις 27/01/2021 στο Πενταμελές Εφετείο θα εισαχθεί ουσίας το πιν. 5 και τυπικές 0.1 και 0.2.