Στις 09.12.2020 στο Πενταμελές Εφετείο θα συζητηθούν μόνο οι τυπικές αιτήσεις από 0.1 έως 0.5. Το πινάκιο ουσίας αποσύρεται.