Στις 10/2/2021 στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιά θα συζητηθούν μόνο τρεις υποθέσεις ουσίας πιν.1 ΠΕΚ20-45, πιν3 ΠΕΚ20-35 και πιν4 ΠΕΚ20-43 και τέσσερις τυπικές οι 0.2, 0.3, 0.4 & 0.5.