Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 έχει εισαχθεί για εκδίκαση μία ποινική υπόθεση ουσίας με στοιχεία: ΠΕΚ15-43 καθώς και όλες οι τυπικές από 0.1 ως 0.4.