Στις 16-2-2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν οι υποθέσεις ουσίας πιν. 1. ΤΕΠ 20-413, 2. ΤΕΠ 18-41 και 3. ΤΕΠ 19-194.