Όλες οι υποθέσεις του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά της 9-4-2021 αποσύρονται με την Δ1α/Γ.Π..οικ.20651/2-4-2021 ΚΥΑ.