Όλες οι υποθέσεις του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά της 26-3-2021 αναστέλλονται προσωρινά με την Δ1α/Γ.Π..οικ.17698/20-3-2021 ΚΥΑ.