Στις 16/4/2021 στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο δεν θα εισαχθεί καμία υπόθεση ουσίας.
Στις 19/4/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν 2 υποθέσεις ουσίας οι υπ’ αριθμ. ΤΕΠ18-693 και ΤΕΠ18-692.
Στις 19/4/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εισαχθεί μία υπόθεση ουσίας η υπ’ αριθμ. ΜΟΔ21-1.