Στις 12/4/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο δεν θα εισαχθεί καμία τυπική αίτηση ούτε και καμία υπόθεση ουσίας.
Στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν οι υπ’ αριθμ. ΤΕΠ 20-208 και ΤΕΠ 19-106.