Από τη δικάσιμο της 15.02.2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά, θα αποσυρθούν οι υποθέσεις εκτός από το ΜΟΔ 20-44 η οποία θα γίνει κανονικά.