Στις 15/2/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά θα εισαχθούν 4 τυπικές αιτήσεις (ακυρώσεις λιπενορκίας) και στις 16/2/2021 στο ίδιο Δικαστήριο 1 τυπική αίτηση (ακύρωση λιπενορκίας).