Στις 8/3/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά θα εισαχθεί μόνο η υπόθεση ουσίας ΜΟΔ 20-39 και στις 9/3/2021 στο ίδιο ανωτέρω Δικαστήριο θα εισαχθεί μόνο η υπόθεση ουσίας ΜΟΔ 18-45.

Στις 8/3/2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκτός από την υπόθεση ουσίας ΜΟΔ 20-39, θα εισαχθεί και μία τυπική αίτηση.