Στις 22/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από την υπ’ αριθμ. ΤΕΠ 20-87.