Στις 7/6/2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλη/των θα εισαχθούν όλες οι υποθέσεις ουσίας εκτός από την υπ΄αριθμ. ΤΕΠ 20-427.