Εκδικάζονται για την δικάσιμο της Δευτέρας 08.02.2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιά οι ακόλουθες υποθέσεις:

1 – ΤΕΠ19-176

2 – ΤΕΠ18-639

3 – ΤΕΠ17-589

4 – ΤΕΠ18-661

5 – ΤΕΠ20-135

6 – ΤΕΠ18-468

Εκδικάζονται για την δικάσιμο της Τρίτης 09.02.2021 στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιά οι ακόλουθες υποθέσεις:

2 – ΤΕΠ20-249

3 – ΤΕΠ18-199

4 – ΤΕΠ18-568

5 – ΤΕΠ18-565

6 – ΤΕΠ19-38

7 – ΤΕΠ19-231

8 – ΤΕΠ20-141