Στις 17.05.2021 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα εισαχθεί μία τυπική υπόθεση και μία υπόθεση ουσίας η υπ΄αριθμ. ΜΟΔ20-41.
Στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των θα εισαχθεί μία τυπική αίτηση και οι έξι πρώτες υποθέσεις ουσίας οι υπ΄αριθμ. ΤΕΠ 20-430, ΤΕΠ 17-700 ΤΕΠ 20-116 ΤΕΠ 19-92 ΤΕΠ 18-165 ΚΑΙ ΤΕΠ 19-567.