Στο δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της δικασίμου 16/05/2023 το οποίο διέκοψε για την δικάσιμο 23/05/2023, οι δικογραφίες με αριθμό πινακίου 5 (ΤΕΚ21-44), με αριθμό πινακίου 11 (ΤΕΚ19-179), με αριθμό πινακίου 7 (ΤΕΚ22-20), με αριθμό πινακίου 6 (ΤΕΚ20-452), με αριθμό πινακίου 9 (ΤΕΚ19-176), με αριθμό πινακίου 12 (ΤΕΚ19-236), αποσύρθηκαν λόγω εκλογών και θα προσδιοριστούν εκ νέου.