Την Παρασκευή 04/12/2020 το πινάκιο ΜΟΕΦ αποσύρεται. Ομοίως αποσύρεται τη Δευτέρα 07/12/2020 το πινάκιο ΜΟΔ.