Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 44/2021 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς αποσύρονται όλες οι δικογραφίες που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Πειραιά στις 07.04.2021.